İncil değişti diyenlere kısa bir yanıt. 

Müslüman kardeşlerimiz asırlardır İncil’in tahrif edildiğini iddia ederler fakat bu hep sözde bir çamur atmadan ileri gitmemiştir enteresan olan başka bir durum ise İncil’in değiştiğine yalnız Müslüman kardeşlerimiz inanır.

Fakat İncil’in değiştiğine dair tarihi bir kanıtları yoktur hep değişmemiş İncil’den bahsederler fakat bunu gören bilen yoktur ne ilginçtir ki bazı Müslüman kardeşlerimiz sapkın Barnaba incilini gerçek İncil olarak kabul ederler oysa bu incilin Müslüman din adamları tarafından dahi geçerliliği kabul edilmez.

Gerçek İncil’i okursanız görürsünüz ki, İsa Mesih’in hayatını, mucizelerini ve öğretilerini içermektedir. Nedeni ise, İsa Mesih Tanrı’nın beden almış sözüdür yani‚ Kelamullah’tır‘ yani vahyidir yani yaşayan sözüdür. Yaşanmış bir hayatı kimse değiştiremeyeceği için de İncil’in değişme ihtimali yoktur.

Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem. İncil’in değiştiğini iddia eden Müslüman kardeşlerimiz bunu kasıtlı olarak kulaktan kulağa yayarlar. Nedeni ise İncil’i kabul ederlerse Kur’an’ın gelişini açıklayamazlar. Çünkü Kur’an kendinden önceki kitaplardan farklıdır. Kur’andaki hikayeler Tevrat’takilere benzemekle birlikte önemli bilgi eksikliği ve yanlışlıklar mevcuttur.