HIRİSTİYAN ÖĞRETİLERİ

 

a.       Dua

Dua Allah ile baş başa kalıp konuşmaktır.

 

İsa Mesih o konuda bize önemli sözler söyledi:

«Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.

Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.

Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar.

Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O’ndan dilemeden önce bilir. (İncil: Matta 6:6-8)

 

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız, „Kutsal Yazılar ve Dua“ adlı kitabımız temin edebilirsiniz,

ya da şu makaleleri okuyabilirsiniz,

http://www.incilturk.com/hristiyanlikla_ilgili_sorular/dua_hakkinda_sorular/Dua_hakkinda_sorular_index.htm

 

 

b.      İbadet

İbadet Tanrı’yı tanıyıp, ona hayran kalıp onun sonsuz yüceliğini kutlamaktır.

 

İsa  Mesih’in sözüne göre „Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.»

(İncil: Yuhanna 4:24)

 

İbadetin mekanı ve zamanı önemli değil, önemli olan Tanrı’nın sevgisini, kutsallığını

ve yüceliğini idrak edebilip gönülden onu övebilmektir.

 

İbadet aynı zamanda gündelik hayatımızdan kopuk olursa boştur.

 

 

c.       Günah

 

Günah Tanrı’ya yüreğinde ya da fiilen karşı gelmek, onu hiçe saymak, onu ihanet etmek demektir.

„RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı.“

(Tevrat: Yaratılış 6:5-6)

 

Tanrı adil ve kutsaldır ve bundan dolayı hiç bir günahı cezasız bırakmaz. Her insan günahın cezasını cehennemde

sonsuza dek çekecek.

Günahtan ve cehennemden tek kurtuluş başka günahsız birisinin kefaretindedir. İsa Mesih bizim günah cezamızı çarmıhta çekti.

Ona iman edip tövbe eden günahın cezasından ve hükmünden kurtulacaktır.

 

„Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa [Rab kurtarıcıdır] koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.“ (İncil: Matta 1:21)

 

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için bizden „Günah ve bağış“ adlı kitabımızı isteyiniz.

 

 

d.      Hristiyan Kimdir

Kim Hristiyandır ya Hristiyan olmak ne demektir?

 

Hristiyan kelimesi Grekçedir ve Hristos (Mesih)’in öğrencisi  demektir.

 

Bir insanın Mesih’in öğrencisi olmak için eski Mesihsiz hayatını bırakıp,

tövbe edip Mesih’i kurtarıcı ve Rab olarak kabul etmesi ile başlıyor.

Mesih öyle birisinin yüreğini arındırıp değiştirecektir, ona Kutsal Ruh’u verecektir ve onu

başka öğrenciler arasında yetiştirecektir.

 

Maalesef „Hristiyan“ kelimesi günümüzde Kutsal Kitap’ın tanımlanmasının dışında ve aykırı bir anlam taşımaya başladı:

Bir kişi bir kilisenin üyesi olmakla Hristiyan olmuyor,

bir Hristiyan anne babanın çocuğu olmakla da Hristiyan olmuyor,

sözde „Hristiyan“ bir ülkenin vatandaşı olmakla da Hristiyan olmuyor.

 

Yukarıda söylediğimiz gibi kişi İsa Mesih’in öğrencisi olmakla Hristiyan oluyor.

 

 

e.      Kurtuluş

Her insan günah işliyor. Günah her insanı Kutsal ve pak Allah’tan ayırt eder. Günahtan kurtulmazsa Onu candan seven Allah’tan sonsuza dek ayrı düşecek.  Ayrıca günah her insanın bu dünyadaki hayatını mahveder onu nefsin hükmü altına getirir ve kalp gözlerini köreltir.

 

«Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi» sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim (İncil: 1Timoteos 1:15).

 

Mesih çarmıhta bizim uğrumuza kendini feda etti, günahlarımızın bedelini bu şekilde ödedi. Buna iman edip tövbe edenin günahların hepsi bağışlanır ve ona yeni bir yürek verilir. Böyle birisi günahın cezasından ve nefsin hükmünden kurtulur.

 

„İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık. (İncil: Efesliler 2:8-10)“

 

 

f.        Ölüm

Kutsal Kitap’a göre ölüm Tanrı’nın bu dünya ile ilgili asıl tasarımının bir parçası değildir. Daha sonra, insanın

günahından dolayı bizim dünyamıza ve hayatımıza giren bir unsur, bir cezadır. Tanrı insana ölüme kadar

bir ömür verdiğini ondan sonra hesap günü geleceğini belirtti.

 

Günahlı bir insan ise ölümden sonra Tanrı’dan sonsuza dek uzak olacaktır ki asıl ölüm budur.

Yine Tanrı şöyle diyor:

„Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım.“ (Tevrat: Hezekiel 18:23)

Tanrı insanları çok sevdiğinden dolayı günahsız Mesih’i gönderdi ve Mesih öldü, uğrumuza öldü.

 

İsa Mesih bundan dolayı ölüm ile ilgili şunları söyledi:

«Diriliş ve yaşam Ben’im» dedi. «Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.  Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?» (İncil: Yuhanna 11:25-26)

 

 

g.       Ölümden sonraki yaşam

İncil ölümden sonraki yaşamı iki yönden anlatıyor:

İsa Mesih’te kurtuluş ve sonsuz hayat bulmuş olanlar Tanrı’nın yargısına uğramazlar.

Ölüm onları Mesih’te buldukları Tanrı sevgisinden ayıramaz, sonsuza dek o sevgi ve yakınlık onları saracak.

 

İsa ona, «Diriliş ve yaşam Ben’im» dedi. «Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?» (İncil: Yuhanna 11:25-26)

 

Tanrı’dan uzak yaşamış olanlar ise ıstırabın içerisinde yargı gününü beklerler. Artık değiştirecek hiç bir şey yoktur.

<a ref=“http://www.bibleserver.com/go.php?lang=tr&amp;bible=tr&amp;ref=42016019″ mce_href=“http://www.bibleserver.com/go.php?lang=tr&amp;bible=tr&amp;ref=42016019″ target=“3″> Luka.16:19-31 </a>

 

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız, yukarıdaki bölümü okuyabilirsiniz.

 

 

h.      Kilise Nedir?

Kilise kelimesi Kutsal Kitap’ta bir bina değil, bir cemaat, Mesih imanlıların cemaatini kastediyor.  Misal,  ilk Mesih imanlılar

evlerinde bir araya geldiler.

 

İsa Mesih kendi öğrencilerini cemaat olarak yetiştirdi ve şu vaadi verdi:

„Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızdan iki kişi, dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki

Babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım.“ (İncil: Matta 18:18-19)

 

İsa Mesih şunu da  söyledi:

„Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.“

(İncil: Yuhanna 13:35)

Bir insan Mesih’in öğrencisiyse  diğer öğrenciler ile devamlı buluşur, Mesih’in adıyla toplanır ve  birlikte İncil’inden yeni şeyler öğrenir ve Mesih’in kurtuluşunu kutlar. Kilise olayı aslında odur.

 

 

i.        Kutsal Ruh (imanlılar için)

İncil’de şunu okuyoruz:

 

„İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrı’nın düşüncelerini de Tanrı’nın Ruhu’ndan başkası bilemez. Tanrı’nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı’dan gelen Ruh’u aldık.“ (İncil: 1Ko.2:11-12)

 

Kutsal Ruh ona göre Tanrı’nın gönlü gibi bir şeydir çünkü Onun içini bilir ve insanlar ile paylaşabilir. Bu şekilde Kutsal Ruh’u almış

insanların yüreği değiştirilir, Tanrı’nın düşünceleri ve duyguları o insanın içine doğuyor ve onun içini doyuruyor.

İsa Mesih şöyle söyledi:

„Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: «Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin `içinden diri su ırmakları akacaktır.’» Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti.“ (İncil: Yuhanna 7:37-39)

 

Kutsal Ruh konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız, „“ adlı ücretsiz kitabımızı temin edebilirsiniz.

 

 

j.        Günah Çıkartma Nedir?

Günah çıkartmak nedir?

Allah adildir ve dolaysıyla hiç bir günah cezasız bırakamaz. Ama aynı zamanda merhametlidir. Bundan dolayı

insanların günahları bağışlamak ve onları nefsin hükmünden kurtarmak istiyor. Onun için Mesih’i gönderdi. O

uğrumuza kendini çarmıhta feda etti ve bu şekilde bizim günah cezamızı kapattı.

 

Mesih’in bu kurtuluşuna iman edip günahlarını itiraf edenin günahları bağışlanır.

„Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve

Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız,

içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı

bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.“ (İncil: 1Yuhanna 1:7-9)

 

Günahların itirafı insan genellikle tek başında yapıyor. Ama bir kişi bunu da başka, ketum ve güvenilir dua edecek bir imanlının huzurunda yapmak isteyebilir. Kutsal Kitap bunu da destekliyor.

 

 

k.       Haç Çıkartma Nedir?

İstavroz, yada haç çıkarmak genel olarak bir Katolik ve Ortodoks geleneğidir.

Bilindiği gibi, İsa haç üstünde öldü ancak ölmeden önce öğrencilerine bir uyarıda bulunarak: ‘Beni izlemek isteyen her gün kendi çarmıhını yüklensin ve ardımdan gelsin,’ dedi.

Haç çıkarma, insanların O’nu izlediklerinin yada andıklarını ifade eden bir simgedir.

Ben İsa’ya iman ediyorum, anlamına gelir. Ancak Protestanlar, artık şekilciliğe dönüşmüş bu geleneğe biraz da bu nedenle olsa gerek, pek sıcak bakmazlar.

 

 

l.        Papaz büyüsü

Büyü Kutsal Kitap’a göre Allah’ın şahsiyetine karşı bir saldırı ve günahtır.

„Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü RAB bunları yapanlardan tiksinir. “ (Tevrat: Yas.18:11-12)

O bakımdan hakiki bir Mesih imanlısının  büyü yapması söz konusu olamaz.

 

Büyücülük ile uğraşmak insanları iblisin ve onun hizmetçileri olan cinlerin tesiri altına getirir ve hapseder.

İsa Mesih  „İblis’in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı“ (İncil: 1Yuhanna 3:8).

O kendisine iman eden herkesi cinlerin ve iblisin saldırılarından özgür kılıyor.

„Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu. (İncil: Matta 8:16)

 

 

m.    Nazar değmesin

Nazar çok eski bir kelimedir ve bakış anlamına geliyor. Birçok ülkede halk inancı olarak

bazı insanların bakışı ya da bir insanın tamah ile bakması zarar getirici olduğu düşünülüyor.

 

Tamahkarlık zararlıdır, fiziki bakış değil. İsa Mesih bunu şöyle diyor:

«Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa, bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa, bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre, içinizdeki `ışık‘ karanlıksa, ne korkunçtur o karanlık! (İncil: Matta 6:22-23).

Tamahkarlık ve kıskançlık insanın içini karartıyor ve yüreği karanlıkta olan bir insan

  • o karanlığı kötü faaliyetlerinde de gösterebilir, başka birisine de zarar verebilir.

 

Nazara karşı kullanılan nazar boncuğu ise bir nevi putperestliktir.

Kendisini korumasız hisseden insan koruyucusu olarak Tanrı’nın yerine nazar boncuğu seçer.

 

„Tanrı şöyle dedi: «Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.»

Böylece cesaretle diyoruz ki, «Rab benim yardımcımdır, korkmam; İnsan bana ne yapabilir?»“ (İncil İbraniler 13:5-6)

 

Bu ve buna benzeyen konular ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız, bizden

„Aman nazar değmesin“ adlı ücretsiz kitabımızı temin edebilirsiniz. http://kutsalkitap.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=306:google-campaigns&id=443:aman-nazar-demesn&Itemid=426

 

 

n.      Vaftiz nedir?

Vaftiz İsa Mesih tarafından buyrulmuş bir törendir. İncil’de şöyle okuyoruz:

„Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin;

size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin.“ (İncil: Matta.28:19-20)

 

Vaftiz töreninde bir insan eski Mesih’siz hayatını terk ettiğini, nefse ve onun hükme öldüğünü

ve bundan sonra ölmüş ve diriltilmiş Mesih ile özdeşleşip, yeni ve Mesih’in öğrencisi olarak bir

hayat sürdürme kararını beyan ediyor. Devamlı Tanrı ile beraber sevgiye dayalı bir ilişkinin içerisinde

yaşama vaadini aynı zamanda alıyor çünkü onun adına vaftiz ediliyor.

 

 

o.      Kutsal Ruh Kimdir?

Kutsal Ruh kavramı „kutsal bir ruh“, yani bir melek, ya da başka bir yaratık kastetmiyor. Kutsal Ruh, Tanrı’nın Ruh’udur.

„İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrı’nın düşüncelerini de Tanrı’nın Ruhu’ndan başkası bilemez. “ (İncil: 1Ko.2:11).

 

Dolaysıyla Kutsal Ruh Tanrı’nın tasarımını Yaratılışta dokunuşuyla gerçekleştirdi. Kutsal Ruh bütün peygamberlere Tanrı’nın düşüncelerini açıkladı. Kutsal Ruh Mesih imanlıların yüreklerini yeniden yaratan, arındırıp kutsallaştıran ve nefsin hükmünü kırandır.

 

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız, şu makale okuyabilirsiniz,

http://www.incilturk.com/MAKALELER/kutsal_ruh.htm

 

p.      Cennet ve Cehennem

Cennet İncil’e göre bizi seven ve bağrına basan Tanrı’nın yanında olmaktır;

  • onunla sonsuza dek muhabbet etmektir. Hiç kimse

sevaplardan dolayı onu kavuşamaz, oraya giden tek yol İsa Mesih’tir

 

„Babam’ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. …

Yol, gerçek ve yaşam Ben’im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.

(İncil: Yuhanna 14:2-3,6)

 

Cehennem ise o Tanrı’dan ve onun yüceliğinden, Mesih’in kurtuluşuna iman etmeyen

her insanın günahkarlığından dolayı sonsuza dek uzak kalmanın yeridir. Tanrı ise hiç

kimsenin bu şekilde mahvolmasını istemiyor.

«Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. (Yuh.3:16)